Политика за поверителност

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование „ЛУКОВ ДИЗАЙН 2“ ЕООД
ЕИК/ БУЛСТАТ 108518800
Адрес и седалище на управление гр. Кърджали, ул. „Булаир“ № 27, ет. 3, офис № 3 и 4
Адрес за кореспонденция гр. Кърджали, ул. „Булаир“ № 27, ет. 3, офис № 3 и 4
Телефон (+359) 895 462726
Е-мейл contact@vilibolyarka.com
Уебсайт www.vilibolyarka.com

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни 

Наименование Комисия за защита на личните данни
Адрес и седалище на управление гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Телефон (+359) 2 915 3518
Уебсайт www.cpdp.bg

 

Тази политика за поверителност се отнася за интернет страницата на Вили „Болярка“ www.vilibolyarka.com („Уебсайтът“). Политиката покрива обработката на лични данни съобразно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Регламентът“). За целите на Регламента за защита на личните данни, ние сме АДМИНИСТРАТОР на лични данни и всякакви запитвания относно обработката на Вашите данни трябва да се адресират към e-mail: contact@vilibolyarka.com, тел: (+359) 895 462726 Като използвате Уебсайта, Вие се съгласявате с тази Политика. www.vilibolyarka.com („Луков Дизайн 2“ ЕООД) уважава Вашето право на лични данни и се стреми да ги защити. Информацията по-долу описва как ние събираме и използваме Вашите лични данни.

 • Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите;
 • Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма;
 • Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.
 • Вили „Болярка“ има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато същите направят резервация;
 • Информацията, чрез която Потребител на интернет страницата www.vilibolyarka.com може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Потребителят предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Вили „Болярка“ услуги и други;
 • Вили „Болярка“ гарантира конфиденциалност на личните данни на своите Потребители, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно:
  – установяване на контакт с Потребителя при уточняване подробности около резервацията и начините за нейното заплащане;
  – издаване на фактура;
  – помощ при попълване на резервация, ако не се справите сами;
  – информиране относно цени или услуги;
  – предоставяне на услуги и поддръжка;
  – известяване за нови услуги или продукти;
  – предоставяне на персонализирани промоционални оферти и др.
 • Вили „Болярка“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод попълването на формуляра за запитване чрез интернет страницата www.vilibolyarka.com, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие;
 • Във формата за запитване, попълвана от Потребителя, са обозначени задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с Общите условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред;
 • Ограниченията не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на Общите условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Вили „Болярка“ има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство;
 • Вили „Болярка“ се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  – е получил изричното съгласие на Потребителя при резервацията или в по-късен момент;
  – информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  – в други посочени в закона случаи.

Информация, която събираме

 • Ние събираме лични данни, единствено ако са предоставени директно от Вас – Вашите имена, е-мейл адрес и телефонен номер, които подавате с изрично съгласие, с цел изпращането на запитване през Уебсайта;
 • Ние използваме аналитични и статистически инструменти, с които наблюдаваме детайли на Вашите посещения на Уебсайта и ресурсите, които достъпвате, което включва, но не е ограничено от: трафик данни, локация, уеблогове, и други данни от комуникацията (които не Ви идентифицират персонално).

Използване на Вашата информация

 • Ние обработваме и съхраняваме личните Ви данни, които сте ни предоставили, в съответствие с изискванията на Регламента;
 • Информацията, която събираме и съхраняваме, се използва единствено за предоставяне на услуги към Вас и/или за изпълнение на договорните ни задължения с Вас.

Предоставяне на Вашата информация

 • Ако не желаете Вашите данни да се използват от нас, Вие ще имате възможност да оттеглите съгласието си като се свържете с нас директно на посоченияте адрес, телефон, е-мейл;
 • Ние Ви информиране, че ние не предоставяме идентифициращи лични данни на трети страни.

Контрол на използването на Вашите данни

 • Ако сте дали съгласие за използване на личните Ви данни за конкретни цели, може да оттеглите съгласието си или да го коригирате по всяко време. Ако не желаете да използваме Вашите данни или искате да коригирате съгласието, което сте ни предоставили, може да се свържете с нас на посочените контакти.

Къде съхраняваме и трансферираме данните Ви

 • Информацията, която предоставяте се съхранява единствено на нашите сървъри и само за целите на Вашето онлайн запитване;
 • Ние не трансферираме Вашите данни към трети страни и не използваме облачни услуги;
 • Във всички други случаи ние ще обработваме, разкриваме или споделяме Вашите лични данни, единствено ако е изискуемо по закон или когато се изисква с цел да се съобразим и да спазим законови и правни изисквания;
 • Вие имате право да се откажете от съхранението на личните Ви данни по всяко време, като се свържете с нас на посочените контакти.

Сигурност

 • Предаването на информация по интернет или е-мейл не е сигурно. Въпреки, че предприемаме най-доброто, за да защитим Вашите лични данни, ние не може да гарантираме сигурността на данните, докато се предават от вас към Уебсайта; всякаква такава трансмисия е Ваш риск. След като получим Вашата информация, ние ще прилагаме стриктни процедури и протоколи за нейната защита.

Линкове към трети страни

 • Вие може да намерите линкове към интернет страниците на трети страни. Тези уебсайтове имат своите собствени политики за поверителност, с които трябва да се запознаете. Ние не носим отговорност за техните политики, тъй като нямаме контрол върху тях.

Използване на „бисквитки“

 • Уебсайта на вили „Болярка“ използва „бисквитки“. Ние използваме бисквитките да събираме информация за използването на нашите услуги и да предоставим статистическа информация за посещенията в нашия сайт. Тази информация не Ви идентифицира персонално – тя е статистическа информация относно посетителите и тяхното ползване на Уебсайта. Където се ползват, тези бисквитки се свалят автоматично на Вашия компютър. Съхраняват се на твърдия диск на компютъра Ви. Всички компютри могат да откажат бисквитки. Това може да стане чрез активиране на настройките, което Ви дава възможност да откажете бисквитките.

Вашите права като субекти на данните

Право на достъп до данните

 • Вие имате право да изискате и получите от нас потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, както и какви данни обработваме за Вас;
 • Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни;
 • Ние ще Ви предоставим при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма;
 • Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но си запазваме правото да наложим административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране  или попълване на данни

 • Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до нас посредством е-мейл.

Право на изтриване на данни

Вие имате правото да поискате от нас изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
  Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:
 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравен/а е изпълнено – е-мейл, IP адрес;
 • техническа информация за функционирането на Уебсайта, която информация не може да се свърже по никакъв начин с Вашата личност.
  За да упражните правото си за бъдете забравен/а, е необходимо да предприемете следните стъпки:
 • Да подадете заявка чрез по е-мейл;
 • Да се легитимирате като притежател на акаунта;
  След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас.
  Ако има направена от Вас резервация, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен/а“, е след напускане на „комплекса“ или отказване от Ваша страна на резервацията.
  Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.