ОБЩИ УСЛОВИЯ

Добре дошли на уебсайта www.vilibolyarka.com наричан по-нататък („Уебсайтът“). www.vilibolyarka.com е хотелски уебсайт – визитна карта, представящ къщи за гости Вили „Болярка“ наричан по-нататък („Комплексът“). Собственик на къщите за гости и на уебсайта е фирма „ЛУКОВ ДИЗАЙН 2“ ЕООД, адрес: гр. Кърджали, ул. „Булаир” 27 ,ет. 3, офис № 3 и 4, тел. за връзка: (+359) 361 61326, E-mail: office@lukov-design.com
Уебсайтът е разработен в 1 езикова версия – българскa.
Всеки Потребител на този уебсайт е длъжен да се запознае и спазва общите условия за използване на услугите и информационните материали, предоставяни от уебсайта.
Създателите, собствениците и сътрудниците на уебсайта не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на уебсайта. Собственикът на този уебсайт и администраторите му не носят отговорност за публикуваните в уебсайта материали, за тяхната истинност и изчерпателност.
Вие разбирате, че решенията, които вземате не могат да се мотивират с финансовата информация, коментари и анализи, предоставени от уебсайта. Вие нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи заради решение, което сте взели, повлиявайки се от информация, която сте прочели в този уебсайт.
Вие не можете да използвате информация (текст и образ) от този уебсайт без изрично писмено позволение от представители на уебсайта.
Екипът на този уебсайт не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

КАК ДА НАПРАВЯ РЕЗЕРВАЦИЯ?                                                                           

a) Клиентът резервира чрез Е-МЕЙЛА или ПО ТЕЛЕФОНА посочени в уебсайта; 

б) Клиентът преведе капаро в размер стойността на една нощувка по банков път на посочената в уебсайта банкова сметка;
Вили „Болярка“, до 24 ч. след получаване на плащането, ще се свърже с Клиента по телефон или е-мейл, за да го извести, че успешно е резервирал желаната стая за избрания период и тази е запазена за него.
Плащането е в български лева или тяхната разностойност по курса на валутата за деня на банката, с която Комплексът работи.

ОТКАЗ НА РЕЗЕРВАЦИЯ                                                                                                  
Ако Клиента не пристигне в хотела или откаже резервацията, Комплексът си запазва правото да не възстанови сумата (капаро в размер стойността на една нощувка) платена от Клиента за потвърждаване на резервацията.                                                                                                                       
В случай на дублирани резервации по вина на Вили „Болярка“, същия трябва да предостави на Клиента друга стая във Комплекса или в друг хотел, къща за гости и т. н. 
Настаняване – след 15:00ч., освобождаване – не по-късно от 11:00ч. в деня на заминаване. Почивка след нощувка от 12:00ч. до 17:00ч. се заплаща 50% от стойността на нощувката. Освобождаване след 17:00 ч. се таксува като нощувка.
Заплащане – на място при настаняването, в брой.
Щети, нанесени на имуществото на вили „Болярка“ от гостите се заплащат от тях на място.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, получени при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение заявки за резервация и връзка с Клиентите за изпращане на формуляр за плащане на поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите могат да получат информация за личните им данни през делнични дни между 9:00 и 17:00 часа на телефон: (+359) 895 462726. Уебсайтът съхранява следните лични данни: Име, телефон и е-майл на Клиента. Тези данни могат да бъдат изтрити по всяко време по молба на Потребителя. Предоставената информация от физически лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САУНА

Абсолютно се забранява ползването на сауната  от деца до 10 год. възраст.
Забранява се ползването на сауната от лица с хронични сърдечни заболявания и високо кръвно налягане.
Забранява се ползването на сауната след обилно хранене, както и на гладно.
Забранява се ползването на сауната след употреба на алкохол.
Забранява се продължителният престой в сауната. Препоръчваме ползване за на повече от 10 – 12 мин. при температура 80° – 100° С.                          Забранява се ползването на сауната при температурни състояния, злокачествени и заразни заболявания.

Тези условия могат да се променят по всяко време от собственика на уебсайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в уебсайта.
Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

ВЪТРЕШЕН РЕД

1.  При настаняване във Вили „Болярка“, обслужващият персонал запознава гостите с възможностите и удобствата, които предлага.

2.   Тютюнопушенето във вилите е абсолютно забранено в спалните, закритите общи части и други помещения. Допустима е единствено и само в двора на туристическия обект и на откритите площи, като изхвърлянето на всички отпадъчни материали се извършва в определените за целта метални съдове.

3.  Всички лица настанени в туристическия обект са длъжни да опазват материално-техническата база, да не предизвикват умишлено вреди, или такива настъпили по непредпазливост от тяхна страна, да използват всички технически съоръжения само и единствено според тяхното предназначение. При напускане на обекта клиентите са длъжни да го оставят в състоянието, в което са го заварили при настаняването им. За всички нанесени материални вреди, действия или бездействия, които водят до унищожаването на вещи и други на територията на туристическия обект, клиентите носят цялата отговорност, като заплащат стойността на увредените или унищожени материално-технически съоръжения. Тези от тях, които подлежат на ремонт, същият се осъществява за сметка на клиентите. При отказ от заплащане от страна на лицата, които са нанесли щети върху материално-техническата база на територията на туристическия обект, ще бъде потърсена отговорност по реда и условията на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, чл. 82.

4.   Клиентите се задължават да се държат по начин, по който да не пречат на други клиенти или да уронват престижа и доброто име на обекта.

5.  Незаконни или неморални дейности – хазарт, проституция, употреба на наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни товари, притежание или употреба на огнестрелни и други оръжия – са абсолютно забранени!

6.   При нарушаване на обществения ред (силен шум в интервала 14.00 часа до 16.00 часа и след 23 часа и други) и подаден сигнал към органите на реда, гостите на вили „Болярка“  поемат цялата отговорност по разрешаване на казуса. Ако органите на реда наложат санкции, глоби, актове и др. наказания, предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите, отговорни за установените нарушения.

7.   Всички клиенти са длъжни да опазват собствеността си. Всички ценности и лични вещи на гостите, внесени на територията на къщи за гости „Болярка“, са отговорност на клиента/тите. Собствениците и персонала на вилите не носят никаква отговорност при загуба или повреда на имущество,

8.   Домашни любимци се допускат  при спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания, като:

– да се извършва почистване от клиентите при дефекация от притежаваните от тях домашни любимци (кучета, котки или други) на територията на туристическия обект;
– да не се допуска свободното им движение в рамките на туристическия обект;
–  да не предизвикват смущаване на останалите клиенти.

9.  Почистването на вилите, смяната на спалното бельо и хавлиите в банята се извършва два пъти седмично. Ако наемателите изискват допълнително смяна на бельо или почистване на вилата, то може да се организира срещу предварителна заявка.

10. При използването на санитарно-хигиенните възли в общите и индивидуални помещения на територията на вилите, трябва да се спазват всички изисквания за използване им, както и да не се изхвърлят отпадъци и не разградими предмети в тоалетните чинии.

11. Възможно е посетителите на комплекса да бъдат помолени да депозират 50% от стойността на сумата по резервацията при настаняването им в комплекса. След установяване състоянието на комплекса при напускане на гостите, депозитът ще бъде възстановен.

12.  При настаняване гостите приемат и се съгласяват с общите условия за ползване на комплекса, съгласно „Вътрешни правила и ред в Комплекс „Болярка““, публикувани на сайта.